ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 33

¯ ¯°¦Ÿ¨¯Ÿ ±¯² š¦§¡¦¯² ±¥Ÿ ¯¦§¯®¯¨¦§¥Ÿ & ®¯¨¦Ÿ¨¡±¦§¥Ÿ £®¬Ÿ¥Ÿ §¡¦ ¯¦ ž¥™£Ÿ ±¯²
7
• È
ÑÒÁÄÉÁ˼
ŒÅÒÂÁÑÈ ÐÎÕ ÒÈÍ ÎÉËÎÍΌÉ˼ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ, ÓÅ-
ŒÁÒÉ˼ Î× ÓÁ ÁÍÁÒ×ÖÓŽ ÁÍÁÌ×ÒÉËËÁÒÔÒ»ÐÔ ÑÒÈÍ Å;ÒÈÒÁ ¦¦ (׍¾ ¡).
±Á×Ò¾ÖÐÎÍÁ, ÑÒÈ Ÿ£§ ÁÎÒ׍ÏÓÈËÁÍ ÎÉ ÅÉÌÎÇ»Õ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ÁÍÁ-
ÆÎÐÉË ŒÅ ÒÁ ÐÎÁÍÁÆÅÐÓ»ÍÒÁ »ÊÉ (6) ÂÁÑÉË Ó»ŒÁÒÁ ÑÖÅÒÉË ŒÅ ÒÈ ÄΌ¼ ËÁÉ
ÒÈ ÄÉÐÓÐÔÑÈ ÒÈÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ.
¯É ōÉÌÎÇ»Õ ÁÍÁÆÎÐÉˌŠÒÉÕ ÅÍ Ì¾ÇÔ ÓŌÁÒÉË»Õ ÓÁ ÁÍÁÒ×ÖÓÎÀÍ ÁÍÁÌ×ÒÉ-
ËÑÒÉÕ Å¾ŒÅÍÅÕ Å;ÒÈÒ»Õ ÒÈÕ ÁÐÎÀÑÁÕ ŒÅÌ»ÒÈÕ, ÁÍÁÍÒÉËŽŒÅÍÎ.
2. ¥ ōÉÌÎǼ ÇÉÁ ÁÐÌÌÈÌÈ ÐÎÏÓÈÑÈ ÒÔÍ ÄÉÁÄÉËÁÑÉÏÍ
ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ ËÁÉ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ÅÍ΍νÈÑÈÕ
1.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
¥ Á¾ÆÁÑÈ ÇÉÁ ÒÈ ÄȌÉÎ×ÐǽÁ ŒÉÁÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ ËÁÉ
ÒÁ×Ò¾ÖÐÎÍÁ ÎÉËÎÍÎ-
ŒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ ÂÁѽÑÒÈËÅ ÑÒΠōÉÖŽÐȌÁ ¾ÒÉ È ÄÉÁŒ¾ÐÆÔÑÈ ÒÎ× ÅÍÉÁ½Î× ÍΌÉ-
ьÁÒÉËÎÀ ÖÏÐÎ×, Î× ×¼ÐÊÅ ÁÍÁŒÆÉѼÒÈÒÁ ÒÎ Ë×нÁÐÖÎ Á½ÒȌÁ ÎÌÉÒÉ˼Õ,
»ÐōŠÍÁ ōÉÖÅÉÐÈÓŽ Œ¾ÍÎÍ ÁÍ Ñ×Í»ÒÐÅÖÁÍ ÑÔÐÅ×ÒÉËÄÀÎ ÐÎڍÎÓ»ÑÅÉÕ:
(Á)
¥ ÐÏÒÈ ÐÎڍ¾ÓÅÑÈ
16
ÁÆÎÐÎÀÑÅ ÒÈ ÄÉÁÑÆÌÉÑÈ ÒÈÕ Ñ׌ŒÅÒÎÖ¼Õ ÑÒÎÍ
ÅÍÉÁ½Î ÍΌÉьÁÒÉ˾ ÖÏÐÎ Œ¾ÍÎÍ ÅËŽÍÔÍ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ Î× ÓÁ »ÖÎ×Í
ōÉÒÀÖÅÉ (ÅËÒ¾Õ Á¾ ÒÈ ÍΌÉ˼ ÑÀÇËÌÉÑÈ ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ ¾ÑÁ ÐÎÂÌ»ÎÍÒÁÍ ÑÒÈ
Ÿ£§) ×ÃÈ̾ ÂÁӌ¾ ÑÀÇËÌÉÑÈÕ ÎÐÉь»ÍÔÍ ÂÁÑÉËÏÍ ŒÁËÐÎÎÉËÎÍΌÉËÏÍ ÄÅÉ-
ËÒÏÍ ÒÎ×Õ, Ò¾ÑÎ ÍΌÉьÁÒÉËÏÍ ¾ÑÎ ËÁÉ ÄȌÎÑÉÎÍΌÉËÏÍ, ÏÑÒÅ È ÍΌÉьÁÒÉ˼
»ÍÔÑÈ ÍÁ ŽÍÁÉ ÂÉÏÑɌÈ.
17
™ÉÁ ÍÁ ÌÈÐÔÓŽ Á×Ò¼ È ÐÏÒÈ ÐÎڍ¾ÓÅÑÈ »ÇÉÍÅ
ŒÌÉÑÒÁ ÁÎÄÅËÒ¼ È ÌÎÇÉ˼ ÒÈÕ ÄȌÉÎ×ÐǽÁÕ ŒÉÁÕ «§ÎÉ;ÒÈÒÁÕ ÄÀÎ ÒÁÖ×Ò¼-
ÒÔÍ», ÌÎÇÉ˼ È ÎÎ½Á ÁÎÒ׍ÏÓÈËÅ ÑÒÈ Ÿ£§ ŒÅ ÒÈ ÄÉËÐÉÑÈ Î× ËÁÓÉÅÐÏÓÈ-
ËÅ ŒÅÒÁÊÀ ÄÀÎ ËÁÒÈÇÎÐÉÏÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ:
18
• ÒÔÍ «ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ÖÔÐ½Õ ÁлËËÌÉÑÈ», ÒÁ ΍νÁ ÓÁ »ÖÎ×Í ÅˍÌÈÐÏÑÅÉ
ÒÁ ÐÎÁÍÁÆÅÐÓ»ÍÒÁ ËÐÉÒ¼ÐÉÁ ÑÀÇËÌÉÑÈÕ ËÁÉ ËÁÒ Ñ×Í»ÅÉÁ ÓÁ ×ÉÎÓÅÒ¼-
ÑÎ×Í ÒÎ ÅÍÉÁ½Î ;ŒÉьÁ, ËÁÉ
16. ¥ ÐÎڍ¾ÓÅÑÈ Á×Ò¼ ÁÎÒÅÌŽ ÒÁ×Ò¾ÖÐÎÍÁ ËÁÉ ÒÈ ÄÉËÁÉÎÌÎÇÈÒÉ˼ ÂÑÈ ÒÈÕ ÅÉÌÎǼÕ
ÇÉÁ ÒÈ ÑÒÁÄÉÁ˼ ŒÅÒÂÁÑÈ ÑÒÈÍ ÎÉËÎÍΌÉ˼ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ.
17. ™ÉÁ ÒÁ ÅÍ Ì¾ÇÔ ËÐÉÒ¼ÐÉÁ, ÂÌ»Å ËÁÒÔÒ»ÐÔ ÒÈÍ Å;ÒÈÒÁ ¦¦ ÒÈÕ ÁÐÎÀÑÁÕ ŒÅÌ»ÒÈÕ, ׍¾ ¡
2.2.2.
18. Ÿ£§, ÐÓÐÎ 122, ÁÐ. 1.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook