ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 17

Συντομογραφίες /Abbreviazioni
αγγλ.
αγγλικά
γαλλ.
γαλλικά
επιθ.
επίθετο
επιρρ.
επίρρημα
λατ.
λατινικά
ουσ.
ουσιαστικό
ρ.α.
ρήμααμετάβατο
ρ.μ.
ρήμαμεταβατικό
συντ.
συντομογραφία
αρσ.
αρσενικό
θηλ.
θηλυκό
πληθ.
πληθυντικός
abbr.
abbreviazione
agg.
aggetivo
avv.
avverbio
franc.
francese
lat.
latino
part.
participio
prep.
preposizione
s.
sostantivo
v. intr.
verbo intransitivo
v.rifl.
verboriflessivo
v.tr.
verbotransitivo
m.
maschile
f.
femminile
pl.
plurale
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...32
Powered by FlippingBook